Průmyslové objekty

Název zakázky Objednatel Objem v Kč
Rekonstrukce skladové haly - ústřední vytápění AVICENTRA 500.000,- Kč
Novostavba skladové haly Litobal Lažínky Litobal 1.500.000,- Kč
Přístavba jídelny a šaten TIRAD Sašovice TIRAD 1.400.000,- Kč
TIRAD Sašovice TIRAD 5.500.000,- Kč
SML Jihlava SML 3.600.000,- Kč
Chov vepřů Lipec LIPRA PORK 1.700.000,- Kč
Dopojení posklizňové linky ZD Kouty, předizolované potrubí ZD Kouty 345.000,- Kč
Novostavba požární zbrojnice Moravské Budějovice Kraj Vysočina 2.650.000,- Kč
Výstavba haly a administrativní budovy Explast PKS INPOS a.s. 1.700.000,- Kč
Průmyslová hala Okříšky - vytápění pomocí plynových agregátů K-stav Třebíč, s.r.o. 1.208.000,- Kč
Výstavba haly, rekostrukce vytápění administrativní budovy P & L spol. s r.o. 3.106.000,- Kč
Oprava rozvodů chlazení pecí PBS 200.000,- Kč
Technologie rozpouštění krmné močoviny ADW 500.000,- Kč
Reknstrukce objektu kotelny,dílen ADW 400.000,- Kč
Využití tepla z kogenerační jednotky ADW 1.600.000,- Kč
Výstavba míchárny mléka AGRO VELVES 600.000,- Kč
Rozvody stlačeného vzduchu PBS 500.000,- Kč
Výstavba skladové haly ALFA IN ALFA IN 600.000,- Kč
VAN LEER JIPACK, Přibyslavice TIPASTAV Třebíč 500.000,- Kč
Rozvody tech.vody v hale NovaTech CZ, s.r.o. 467.000,- Kč
ORTOSERVIS, Praha 8 KAPUCÍN Třebíč 1.450.000,- Kč
HAMO Praha KAPUCÍN Třebíč 610.000,- Kč
TES Třebíč V STAV Hrotovice 520.000,- Kč
MANN HUMMEL, Nová Ves TIPASTAV Třebíč 2.800.000,- Kč
Wera Werk - Bystřice nad Pernštejnem PKS Inpos, a.s. 1.284.000,- Kč
Dopojení bioplynové stanice - sekundární okruh, Lesonice+rekonstrukce ÚT AB Rolnická spol. Lesonice 970.000,- Kč
Dopojení bioplynové stanice - sekundární okruh, Dubinka Třebíč Družstvo vlastníků Ametyst 900.000,- Kč